Louise de Coligny

Wij bouwen samen met het kind aan een stevige basis waarbij we de ontwikkeling van zelfvertrouwen, eigenaarschap en verantwoordelijkheid begeleiden. Door het volgen en stimuleren van de persoonlijke groei kunnen onze kanjers met verwondering en lef aan hun toekomst bouwen.

Samen in ontwikkeling

Binnen ons onderwijs is de kindgerichte aanpak een belangrijk aspect. We kijken wat elk kind nodig heeft en anticiperen daarop, met als doel te blijven ontwikkelen - als school, als team en binnen de klassen. De christelijke grondslag en de normen en waarden die erbij horen zijn een sterk punt. Evenals de structuur en orde die binnen de school heerst om het goede pedagogische klimaat te waarborgen. Kinderen kunnen hier van 2 tot 14 jaar terecht, met een inpandige peuterspeelzaal en BSO.

Meer over ons onderwijs

Onze
bouwstenen!

Kindgericht

We kijken steeds weer naar wat een kind nodig heeft in (onderwijs)aanpak.

Uitdagend onderwijs

Goed onderwijs leert en inspireert. We streven naar een ontwikkeling vanuit interesse.

Toekomst

Samen met de kinderen en ouders evalueren we en blikken we vooruit: leren doen we voor de toekomst.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs