Louise de Colignyschool

De Louise de Colignyschool is een traditionele school in ontwikkeling. Binnen ons onderwijs is de kindgerichte aanpak een belangrijk aspect. We kijken wat elk kind nodig heeft en anticiperen daarop.

Samen in ontwikkeling

Binnen ons onderwijs is de kindgerichte aanpak een belangrijk aspect. We kijken wat elk kind nodig heeft en anticiperen daarop, met als doel te blijven ontwikkelen - als school, als team en binnen de klassen. De christelijke grondslag en de normen en waarden die erbij horen zijn een sterk punt. Evenals de structuur en orde die binnen de school heerst om het goede pedagogische klimaat te waarborgen. Kinderen kunnen hier van 2 tot 14 jaar terecht, met een naastgelegen peuterspeelzaal en inpandige BSO.

Meer over ons onderwijs

Onze
bouwstenen!

Kindgericht

We kijken steeds weer naar wat een kind nodig heeft in (onderwijs)aanpak.

Betrokkken

Als team zijn we betrokken bij onze leerlingen en we verwachten eenzelfde betrokkenheid van de ouders.

Ontwikkeling

Goed onderwijs leert en inspireert. We streven naar een ontwikkeling vanuit interesse.

Structuur

Een duidelijke structuur zorgt voor helderheid en rust.

Toekomst

Samen met de kinderen en ouders evalueren we en blikken we vooruit: leren doen we voor de toekomst.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs