Workshops

Talentontwikkeling in de vorm van workshops na schooltijd

Breed aanbod

Door een breed aanbod van verschillende workshops na schooltijd zien wij kansen om kinderen te laten ontdekken waar hun talenten of verborgen talenten liggen. Hierdoor groeien ze in hun persoonlijke ontwikkeling. Ze krijgen meer zelfvertrouwen doordat ze de mogelijkheden van zichzelf leren zien, herkennen en kennen. Ze worden vaardiger in de talenten die ze leuk of interessant vinden of ontdekken nieuwe talenten van zichzelf. Zo hebben we workshops rond sport, muziek, cultuur, natuur en techniek. De workshops worden afwisselend gegeven door verenigingen, sportclubs of ZZP’ers uit de omgeving. De Gemeente Vlissingen Sportstimulering en Kunst Educatie Walcheren zijn hier ook bij betrokken.

Inschrijven

Totaal zijn er 5 workshop periodes per jaar. Per periode krijgt u via de mail de workshop planning doorgestuurd. Wilt u uw kind opgeven voor een workshop, dan kunt u dit doen door het te betalen bedrag over te maken op het rekeningnummer van school:

rekeningnummer NL36RABO 0349 3747 83 Louise de Colignyschool
T.n.v. naam workshop en voornaam + achternaam kind.

Een leerling is pas ingeschreven als er betaald is. Zijn er te weinig inschrijvingen dan kan de workshop niet doorgaan. U krijgt hierover een week van tevoren een mail en het geld zal worden teruggestort.

Schooljaar 2021-2022

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs