Missie en visie

Samen op weg naar jouw toekomst

Vanuit onze christelijke waarden zorgen we samen dat ieder kind zelfbewust, kritisch en onderzoekend in het leven staat, verbonden is met de wereld en zich daarvoor verantwoordelijk voelt. Wij werken aan deze missie vanuit onze identiteit en aan de kernwaarden van onze school:

Verwondering

In onze school leren de kinderen voor het leven. Door middel van boeiend onderwijs bieden we samenhang tussen het leren uit ‘boeken’ en de wereld om ons heen, een uitdagende leeromgeving. Hierbij hebben wij als aandachtspunten:

  • (leren) samenwerken
  • de actualiteit
  • de leefwereld en de leeromgeving van het kind
  • de vragen die een kind stelt

Kanjer

We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich veilig voelen op onze school. Dit geven we vorm door onder andere samen afspraken te maken met de kinderen, door als leerkracht het goede voorbeeld te geven en te werken met Kanjer. De hechte relatie met uw kind bouwen we op door met kinderen in gesprek te gaan, ze te leren kennen en ze te begeleiden waar nodig.

Toekomst

Binnen de school bieden we een rijke leeromgeving. Hierbij is niet alleen taal en rekenen van belang, maar ook het leren van vaardigheden zoals:

  • kunnen doorzetten als je het nog niet kan of wanneer het moeilijk is
  • voor jezelf kunnen opkomen
  • vertrouwen hebben in jezelf en de wereld om je heen.

Hiervoor maken we gebruik van de denkgewoonten. Hier kunt u meer lezen over deze methode.

Lef

Binnen onze school leren kinderen om verder te kijken, creatief te zijn en creatief te denken. Daarbij wordt denken buiten de gebaande wegen toegestaan en gestimuleerd. Zo kunnen zichzelf en de wereld om hen heen ontdekken. Ze ontdekken hun talenten en durven deze te ontwikkelen, daar is best een beetje lef bij nodig.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs