Onze visie

Samen op weg naar jouw toekomst

Wij werken met een bijzondere manier van lesgeven, namelijk vanuit een unitstructuur. Deze aanpak is erop gericht om goed in te spelen op wat elke leerling nodig heeft. Één les per dag wordt er groepsdoorbroken gewerkt. Onze school is een plek waar talenten niet alleen goed tot hun recht komen, maar ook de basis vormen voor een dieper begrip van leren en leven. Leerlingen ontdekken hier met veel enthousiasme de wereld en beseffen dat ze zowel zelfstandig als samen kunnen leren Dit bereidt hen voor op hun toekomstige rol in de maatschappij.

Kennis en vaardigheden

Bij ons hebben we hoge verwachtingen van de leerlingen en kijken ook breder naar hun ontwikkeling. Naast de basisvaardigheden zoals lezen, taal en rekenen, besteden we veel aandacht aan het ontwikkelen van doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Dankzij de flexibele unitstructuur kunnen we het onderwijs aanpassen aan de individuele behoeften en talenten van elke leerling.

We willen de nieuwsgierigheid van leerlingen naar de wereld om hen heen aanwakkeren. Daarom is wereldoriëntatie een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Onze leerkrachten moedigen een onderzoekende houding aan en begeleiden leerlingen actief in hun leerproces. Op deze manier ontwikkelen leerlingen vaardigheden die niet alleen in hun huidige situatie van pas komen, maar ook relevant zijn in een snel veranderende wereld.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs