Een school in ontwikkeling!

Eigentijds en doelgericht onderwijs!

Organisatie van het onderwijs

Om ons onderwijs nog verder te versterken en nog meer tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen werken we in verschillende units.

De kinderen starten elke dag in hun ‘gewone’ groep, de basisgroep. De basisgroep heeft vaste leerkrachten die tevens het aanspreekpunt zijn. Tijdens het werken aan de leerdoelen krijgen de leerlingen op hun eigen niveau les. Bij deze ‘unit lessen’ werken alle onderwijzende medewerkers mee. Zo kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen in kleine groepjes werken en dus meer instructie en begeleiding krijgen.

De units zijn als volgt ingedeeld:

  • Unit 1 (groep 1,2 en 3)

  • Unit 2 (groep 4 en 5)

  • Unit 3 (groep 6,7 en 8).

Wilt u meer lezen over ons unitonderwijs? Neem dan hier een kijkje.

Unit 1

In unit 1 starten we met deze manier van werken tijdens speel - en werktijd. De volgende stap is wereldoriëntatie.

In unit 1 werken we met combinatiegroepen 1-2 en groep 3 . Kinderen leren van en met elkaar. Kinderen met verschillende talenten en leeftijden ontmoeten elkaar en werken samen. Door ook samen te werken met alle medewerkers van de unit kunnen we meer maatwerk bieden. We geven eigentijds en doelgericht onderwijs in de vorm van spelend en bewegend leren, ontwikkelings- en themagericht werken. Groep 3 sluit hier bij de ‘unit lessen’ bij aan. Verder werken zij met methodes en vanuit leerlijnen. Deze methodes geven een goede opbouw van de leerstof en voldoen aan de kerndoelen.

Unit 2 en 3

In unit 2 en 3 zijn we gestart met technisch lezen, begrijpend lezen en spelling. Dit wordt steeds verder uitgebouwd. De volgende stap is wereldoriëntatie.

In de groepen 4 t/m 8 werken we met methodes en vanuit leerlijnen. Deze methodes geven een goede opbouw van de leerstof en voldoen aan de kerndoelen. Hierbij werken wij met expliciete directe instructie, elementen van boeiend onderwijs en digitale leermiddelen zoals chromebooks en digitale schoolborden.We proberen het onderwijs zo in te richten dat de leerling zelf eigenaarschap heeft over zijn leerproces en ontstaat er veel motivatie bij leerlingen.

Boeiend onderwijs

Binnen onze school proberen we zoveel als mogelijk het onderwijs vorm te geven volgens het concept van Boeiend onderwijs. Hierdoor houden wij ons aanbod aantrekkelijk voor alle leerlingen en geven wij de kinderen meer “gereedschappen” mee. Door het gebruik hiervan zien de leerlingen dat de wereld om ons heen bestaat uit relaties en samenhang.

Daarbij werken we handelingsgericht en gebruiken we coöperatieve werkvormen waarbij we rekening houden met de verschillende intelligenties.

Hierdoor spreken we ieder kind zoveel als mogelijk aan op zijn of haar niveau.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs