Welkom op Louise de Colignyschool!

Een onbezorgde en plezierige schooltijd

Heel belangrijk is dat de kinderen een onbezorgde en plezierige schooltijd hebben. Leren is dan vanzelfsprekend. Het basisonderwijs is vooral funderend onderwijs. Op onze school wordt veel aandacht besteed aan het verwerven van de basisvaardigheden rekenen, taal, lezen en schrijven, zodat een goede aansluiting op en een succesvol vervolg in het voortgezet onderwijs mogelijk is en een basis wordt gelegd voor het functioneren in de maatschappij. Om goed te functioneren in deze maatschappij leren de kinderen belangrijke vaardigheden (21e eeuwse vaardigheden, executieve functies en denkgewoonten). Daarnaast krijgen kinderen de kans hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Open christelijke school

We zijn een open christelijke school. Dit wil zeggen dat iedereen welkom is, die zich kan vinden in onze identiteit en het prima vindt dat zijn of haar kind deze identiteit meekrijgt. Daarbij vinden wij het waardevol kinderen betrokken te maken bij een leefbare wereld gericht op het welzijn van alle bewoners om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun actieve deelname aan de samenleving. Dit realiseren wij door boeiend onderwijs waarbij kinderen gebruik kunnen maken van hun kwaliteiten en talenten. Daarbij stimuleren wij het samenwerkend leren waarbij respect voor elkaar en het leren van en met elkaar de uitgangspunten zijn.

Ieder kind is uniek en waardevol

Vanuit onze christelijke levensovertuiging vinden wij, dat ieder kind mag zijn zoals hij of zij is. Ieder kind is een uniek schepsel en heeft daardoor een eigen bestaansrecht. We proberen de kinderen respect voor elkaar bij te brengen door de omgangsvormen die wij op school hanteren en met elkaar bespreekbaar maken hiervoor gebruiken wij de denkgewoonte van Denk en doe mee. Hierbij proberen wij elk kind een veilige en liefdevolle omgeving te bieden, waarin het gestimuleerd wordt zichzelf te ontplooien en een plaats te midden van de andere kinderen kan innemen. Ieder mens is waardevol en als zodanig heeft ieder mens ook recht op waardering en respect. De sociale ontwikkeling stimuleren wij door onze manier van lesgeven ‘samen en met elkaar’, maar ook door het creëren van verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar, zonder vooroordelen. Hiervoor gebruiken wij onder andere de methode ‘Kanjertraining’ en ‘goed van start’.

Omgeving van de school

De Louise de Colignyschool ligt aan de rand van de wijk Paauwenburg in een mooie groene omgeving met het Nollebos en strand op loopafstand. Als school maken wij dan ook vaak gebruik van deze leerzame natuuromgeving. De school is goed bereikbaar, niet alleen voor bewoners uit de wijk, maar ook voor kinderen uit Lammerenburg en Rosenburg. De school bestaat uit 2 gebouwen, op hetzelfde terrein, waar dagelijks ongeveer 250 kinderen les krijgen. De school heeft dit schooljaar 9 groepen en 18 personeelsleden (fulltime en parttime).

Kindcentrum Aan Zee

In het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met het Kindcentrum. Samen met Kinderopvang Walcheren vormen we het Kindcentrum ‘Aan Zee’. In het schoolgebouw zit een peuterspeelzaal van de KOW ‘peutergroep strandjutter’ en een inpandige BSO. Op het terrein is ook de KOW gevestigd met voor- en naschoolse opvang. Daarbij hebben we ook een mediatheek, opgezet door de Bibliotheek Vlissingen.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs