Medezeggenschapsraad

Meedenken over beleid

Op iedere school is een Medezeggenschapsraad (MR) actief. Het is het officiële inspraakorgaan voor ouders en leerkrachten. Wij hebben een MR die bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.

De MR praat over regelingen, aankomende besluiten en onderwijskundige veranderingen op school. Maar ook over de rol die ouders op school kunnen spelen, oudercontacten en bijvoorbeeld de groepsorganisatie.

De MR vergadert ongeveer vier keer per jaar. De directeur schuift ook een aantal keren aan om de MR te informeren, om advies te vragen of om vragen te beantwoorden.

Leden van de MR worden voor drie jaar gekozen, met de mogelijkheid daar drie jaar aan vast te plakken. Elke ouder, die zich committeert aan de grondslag en doelstelling van onze school kan in de MR worden gekozen.

Wilt u iets inbrengen bij de MR of heeft u een vraag? Spreek gerust één van de ouders aan.

Contact met de MR

Contactpersonen:
Leo de Baan
Suzanne Coppoolse - Bikker
Sharon den Boer

mrldc@onzewijs.nl

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs