Van basis- naar voortgezet onderwijs

Afscheid van de basisschool en keuzetraject vervolgonderwijs

Schoolkeuze

In groep 8 gaan alle kinderen een middelbare school kiezen. Een belangrijke stap op weg naar de toekomst. De overgang van het primair onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) is voor kinderen en hun ouders een nieuwe fase. Ze zullen moeten wennen aan de nieuwe omgeving, langere reistijden, veel verschillende leerkrachten en nieuwe leerlingen. Ze krijgen een heleboel nieuwe uitdagingen en kansen.

Adviestraject

Wij vinden het heel belangrijk dat leerlingen in het middelbaar onderwijs op de juiste plek terecht komen en dat ze goed worden voorbereid. We starten begin groep 8 met het adviestraject, dat doorloopt tot eind groep 8. In het document hieronder beschrijven wij alle stappen die van belang zijn bij dit traject van het eerste advies tot en met de definitieve inschrijving op de middelbare school.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs