Ziekte en verlof

Ziek of afmelden voor andere omstandigheden

Ziekmelding

Graag de ziek- of afmelding voor 08:30 uur doorgeven via Parro. Telefonisch mag natuurlijk.

Telefoonnummer school: 0118-465261

Wij weten na afmelding, dat u zelf de zorg over uw kind(eren) heeft. Zodra wij geen melding hebben ontvangen, en uw kind(eren) afwezig zijn, zullen wij voor 9:00 uur contact met u opnemen.

Vanaf 5 jaar is uw kind verplicht elke dag naar school te gaan. Wij zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

Extra verlof

Het is mogelijk om in speciale gevallen extra verlof aan te vragen. Hiervoor gelden strikte regels. U kunt deze nalezen in het aanvraagformulier voor extra verlof dat u hieronder vindt.

Het ingevulde formulier dient ruim voor de aangevraagde datum op school ingeleverd te zijn. De directeur beoordeelt of de aanvraag akkoord is.

Aanvraagformulier extra verlof

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs