Ziekte en verlof

Naar de dokter of vrij vragen voor gewichtige omstandigheden

Ziekmelding

Gelieve de ziekmelding graag voor 08.30 uur telefonisch of per mail naar desbetreffende leerkracht van uw kind.

Telefoonnummer school: 0118-465261

Dit is mede vanuit het oogpunt van veiligheid voor het kind: wij weten dan dat u zelf de zorg over uw kind heeft en wij uw kind niet hoeven te verwachten. Vanaf 5 jaar is uw kind echt verplicht elke dag naar school te gaan. Wij zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim zonder geldige reden te melden bij de leerplichtambtenaar.

Extra verlof

Het is mogelijk om in speciale gevallen extra verlof aan te vragen. Hiervoor gelden strikte regels. U kunt deze nalezen in het aanvraagformulier voor extra verlof dat u hieronder vindt. Het ingevulde formulier dient ruim voor de aangevraagde datum op school ingeleverd te zijn. De directeur beoordeelt of de aanvraag akkoord is.

Aanvraagformulier extra verlof

Verzuim en verlofregeling

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs