Je mag jezelf zijn en samen willen we groeien!

Heel belangrijk is dat de kinderen een onbezorgde en plezierige schooltijd hebben. Het leren gaat dan in de meeste gevallen vanzelf. Op onze school wordt veel aandacht besteed aan de basisvaardigheden rekenen, taal, lezen en schrijven. Ook leren de kinderen allerlei vaardigheden. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de vraag van ieder kind en zo hun persoonlijke groei optimaal te stimuleren. Hiermee krijgen ze een stevige basis voor het verder leren functioneren in deze maatschappij.

Open christelijke school

We zijn een christelijke school. Iedereen is welkom! We werken vanuit christelijke waarden en normen. Leerlingen leren samen en hebben respect voor elkaar. Binnen die context is er vervolgens de ruimte om eigen talenten te leren ontdekken en ontwikkelen. We leren de kinderen zo goed mogelijk voor zichzelf, de ander en onze omgeving te zorgen.

Ieder kind is uniek en waardevol

Wij vinden dat ieder kind mag zijn zoals hij of zij is. We bieden elk kind een veilige en liefdevolle omgeving. De sociale ontwikkeling stimuleren wij door onze manier van lesgeven ‘samen en met elkaar’, maar ook door het creëren van verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar, zonder vooroordelen. Hiervoor gebruiken wij onder andere de methode ‘Kanjertraining’ en ‘Trefwoord’.
Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs