Een school in ontwikkeling!

Eigentijds en doelgericht onderwijs

Onderbouw

Op onze school geven we onderwijs aan kinderen van 4 tot +/- 14 jaar. In de onderbouw werken we met combinatiegroepen 1-2 . De instroom van nieuwe leerlingen vindt gedurende het gehele schooljaar plaats.

Ieder kind krijgt in groep 1-2 de ruimte om het eigen leerproces mede vorm te geven. We streven hierbij naar autonomie en zelfstandigheid.

Dit doen we door eigentijds en doelgericht onderwijs in de vorm van spelend en bewegend leren, ontwikkelings- en themagericht werken.

Midden- en bovenbouw

In de groepen 3 t/m 8 werken we met methodes en vanuit leerlijnen. Deze methodes geven een goede opbouw van de leerstof en voldoen aan de kerndoelen. Het onderwijs op de Louise de Colignyschool wordt vormgegeven in het leerstofjaarklassen-systeem. Daarbinnen wordt gestreefd om de leerlingen de leerstof aan te bieden op zijn of haar niveau.

Hierbij werken wij met expliciete directe instructie, elementen van boeiend onderwijs en digitale leermiddelen zoals chromebooks en digitale schoolborden.

Speciale zorg

Kinderen die een gediagnosticeerde handicap hebben en waarvan de ouders niet gekozen hebben voor het speciaal onderwijs, zijn eveneens op onze school welkom. Als blijkt dat wij niet langer deze kinderen datgene kunnen bieden waarop ze recht hebben dan adviseren we de ouders te kiezen voor het speciaal onderwijs.

Boeiend onderwijs

Binnen onze school proberen we zoveel als mogelijk het onderwijs vorm te geven volgens het concept van Boeiend onderwijs. Hierdoor willen wij ons aanbod aantrekkelijk houden voor alle leerlingen en willen wij de kinderen meer “gereedschappen” meegeven. Door het gebruik van deze gereedschappen zien de leerlingen dat de wereld om ons heen bestaat uit relaties en samenhang, niet uit losse feiten, dingen en gebeurtenissen.

Daarbij werken we handelingsgericht en gebruiken we coöperatieve werkvormen waarbij we rekening houden met de verschillende intelligenties.

Hierdoor spreken we ieder kind zoveel als mogelijk aan op zijn of haar niveau.

Voor meer informatie kunt u onze schoolgids lezen via onderstaande button.

De schoolgids

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs