Een school in ontwikkeling!

Heel belangrijk is dat de kinderen een onbezorgde en plezierige schooltijd hebben. Het leren gaat dan in de meeste gevallen vanzelf. Op onze school wordt veel aandacht besteed aan de basisvaardigheden rekenen, taal, lezen en schrijven, zodat een goede aansluiting op het voortgezet onderwijs mogelijk is. Hiermee leggen we een basis voor het functioneren in de maatschappij.

Om goed te functioneren in deze maatschappij leren de kinderen belangrijke vaardigheden (21e eeuwse vaardigheden, executieve functies en denkgewoonten).

Open christelijke school

We zijn een open christelijke school. Dit wil zeggen dat iedereen welkom is, maar dat we werken vanuit christelijke waarden en normen. Daarbij vinden we de wereld om het individu belangrijk. Dit realiseren wij door het stimuleren van samenwerkend leren waarbij respect voor elkaar en het leren van en met elkaar de uitgangspunten zijn.

Ieder kind is uniek en waardevol

Vanuit onze christelijke levensovertuiging vinden wij dat ieder kind mag zijn zoals hij of zij is. Ieder kind is uniek. We proberen de kinderen respect voor elkaar bij te brengen door de omgangsvormen die wij op school hanteren

We bieden elk kind een veilige en liefdevolle omgeving, waarin het gestimuleerd wordt zichzelf te ontplooien.

De sociale ontwikkeling stimuleren wij door onze manier van lesgeven ‘samen en met elkaar’, maar ook door het creëren van verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar, zonder vooroordelen. Hiervoor gebruiken wij onder andere de methode ‘Kanjertraining’.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs