Kindcentrum Aan Zee

Netwerk van onderwijs, welzijn en zorg

De school ligt aan de rand van de wijk Paauwenburg in een mooie groene omgeving dicht bij het strand waar wij als school vaak gebruik van maken. De school bestaat uit 2 gebouwen, kinderopvang Walcheren (KOW) en de peuterspeelzaal. Samen met de partners vormen we het kindcentrum ‘Aan Zee’. Een kindcentrum is een netwerk van:

  • Onderwijs
  • Welzijn
  • Zorg rondom jeugd en gezin
  • Omgeving van de school

Basisschool

De basisschool neemt hierbinnen een belangrijke positie in. De school zet ertoe aan dat kinderen en jongeren in hun eigen omgeving (op school, thuis en in de vrije tijd) een optimaal aanbod van mogelijkheden tot groei kunnen vinden. Het kindcentrum gaat hierin veel verder dan een gewone school: de uitgangspunten en werkwijze van de partners zijn op elkaar afgestemd. Hierdoor is een doorgaande lijn ontstaan voor kinderen van 2 tot 12 jaar.

Kernpartners Kindcentrum Aan Zee

  • Peuterspeelzaal ‘De Strandjutters’. De peuterspeelzaal zorgt voor een goede voorbereiding op de basisschool. Bij de peutergroep staat spelen, leren en genieten centraal. De peuters leren om met andere kinderen te spelen. Ze zitten samen in de kring, zingen, knutselen en doen spelletjes. Omdat het lokaal van de peutergroep binnen de school gevestigd is, hebben peuters de mogelijkheid te gaan spelen in de kleutergroepen van school. Dit maakt de overgang naar de basisschool minder groot. Voor meer informatie kunt u terecht op www.kinderopvangwalcheren.nl
  • VSO en BSO Strandjutters verzorgt de voorschoolse en naschoolse opvang van de kinderen die naar de basisschool gaan. Tussen 7.00 en 8.30 uur en 14.30 en 18.00 uur kunt u uw kinderen dus in een vertrouwde omgeving door professionals laten opvangen. U vindt verdere informatie op www.kinderopvangwalcheren.nl

Website Kinderopvang Walcheren

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs